Om Sina Harbo

Af Sina Harbo, ejer og direktør.

Organisatoriske forandringer er med til at skabe udvikling, men det giver også udfordringer, når tingene ændrer sig. Mit tilbud er inspiration og sparring til at håndtere den nye situation og se mulighederne i den.

Jeg inviterer jeres organisations medarbejdere til aktiv deltagelse og leder jer igennem videndelingsprocesser, der udmunder i ny, brugbar læring for netop jeres kerneområde.   

Find mit CV på LinkedIn