omsina

Sina Harbo, direktør og ejer

Fra Mere til Bedre Læring yder konsulentbistand til organisationers udvikling, primært under forandringsprocesser, med høj fokus på læring og trivsel.

Via inspirationsworkshops og coachende udviklingssamtaler, som designes i samarbejde med din organisation, får I sparring til at håndtere situationen indenfor de felter under forandring, I har interesse og behov for hos netop jer. Det kan være:

  • Klarlæggelse af hvilke kompetencer, der er nødvendige at opkvalificere – og hvilke der skal aflæres, når organisationen, eller dele af den, forandres.
  • Hvordan et øget sygefravær håndteres og trivslen vedligeholdes under forandringsprocesser.
  • Hvordan jeres teamwork styrkes, så organisationen udvikles i takt med forandringen.

Hvert år tilbydes en for-designet workshop til en special pris. Der gives rabat på tidligere års workshops.